Przystanek Odra

Z wiatrem, czy pod wiatr, zawsze blisko rzeki...

Jaz Psie Pole

Jaz Psie Pole

Jaz Psie Pole – jaz kozłowo-iglicowy, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach budowy Stopnia Wodnego Psie Pole. Jaz piętrzy wody odnogi rzeki Odry – w 2,930 km Starej Odry. Jaz został wybudowany podczas realizacji inwestycji z zakresu hydrotechniki prowadzonej we Wrocławiu, polegającej na przebudowie drogi wodnej na rzece Odrze prowadzącej do i przez miasto, ale zWięcej oJaz Psie Pole[…]

Śluza Miejska

Śluza Miejska

Śluza Miejska (Untere Schleuse, Groeschel Schleus, Gröschelschleuse) – śluza wodna komorowa, zlokalizowana na rzece Odrze, w 256,95 km biegu rzeki, w 6+950 km kanału Kanału Miejskiego. Śluza została wybudowana w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki prowadzonej we Wrocławiu, w ramach przebudowy drogi wodnej na rzece Odrze prowadzącej do i przez miasto, ale z pominięciem centrum miasta iWięcej oŚluza Miejska[…]

Śluza Opatowice nadal w remoncie

Śluza Opatowice nadal w remoncie

Jak podaje RZGW Wrocław, w związku z rozpoczęciem prac remontowych od dnia 19.12.2016 r. zostaje zamknięta śluza Opatowice we Wrocławiu. Zakończenie prac i otwarcie śluzy dla żeglugi przewidywane jest w IV kwartale 2017 roku. Informacja o otwarciu dla żeglugi tego obiektu zostanie podana w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym na stronie RZGW. W związku z tym szlakWięcej oŚluza Opatowice nadal w remoncie[…]

Wrocławski Węzeł Wodny

Wrocławski Węzeł Wodny

Drogi wodne we Wrocławiu są częścią Odrzańskiej Drogi Wodnej, która stanowi część Europejskiej Drogi Wodnej E–30. Samo miasto Wrocław również od początku swojej historii, korzystało z rzeki Odry, jako szlaku żeglugowego. Na Odrze prowadzono wiele inwestycji i robót hydrotechnicznych związanych z poprawą żeglowności i możliwości transportowych oraz bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Obecny kształt dróg wodnych we WrocławiuWięcej oWrocławski Węzeł Wodny[…]