Śluza Mieszczańska

Śluza Mieszczańska – śluza wodna komorowa, zlokalizowana na rzece Odrze, położona w przekopie wykonanym przy jej odnodze nazywanej Odrą Południową. Śluza położona jest we Wrocławiu, pomiędzy Starym Miastem i Nadodrzem.

Śluza została wybudowana w latach 1792–1794 jako śluza drewniana, następnie została przebudowana, w latach 1874 – 1879, w nieco innymi miejscu jako murowana. Stanowi ona jeden z elementów stopnia wodnego, w odniesieniu do którego stosuje się nazwę: Mieszczański Stopień Wodny, położony w obrębie Śródmiejskiego Węzła Wodnego – Dolnego. W okresie powojennym zaprzestano użytkowania tego szlaku wodnego, a tym samym nie przeprowadzano niezbędnych napraw eksploatacyjnych i remontów. Dopiero w 2000 roku przeprowadzono gruntowny remont śluzy, umożliwiający oddanie jej do eksploatacji. Niestety od kilku lat śluza nadal jest nieczynna i oczekuje na kolejny remont, który umozliwi przywrócenie żeglugi na tym odcinku rzeki.Ze względu na niewielkie wymiary tej śluzy i poprzedniej na szlaku (Śluzy Piaskowej), ta droga wodna nie ma większego znaczenia transportowego, towarowego. Obecnie jednak następuje aktywizacja turystyki i rekreacji wodnej także w obszarze otwartego dla żeglugi Śródmiejskiego Węzła Wodnego, szczególnie po oddaniu do użytkowania przystani śródmiejskich – Mariny Topacz, kilku przystani pasażerskich białej floty, Zatoki Gondoli i innych.

Śluza ma wymiary: długość – 42,8; szerokość – 5,3; piętrzenie wynosi 5,65 m. Do 1959 roku, poziom piętrzenia na stopniu był mniejszy i wynosił 3,74 m. Śluza położona jest w 252,3 km Odry, na odnodze południowej, powyżej Mostów Pomorskich, a konkretnie Mostu Pomorskiego Środkowego. Odległość na drodze wodnej do następnego stopnia – Śluz Rędzin, wynosi 8,3 km, do poprzedniej na szlaku Śluzy Pisakowej wynosi 0,6 km. Prawy brzeg stanowi Kępa Mieszczańska, natomiast lewy brzeg to niewielka Wyspa Pomorska, powstała w wyniku wykonania przekopu na potrzeby budowy śluzy i szlaku wodnego. Poziom wody górnej kształtują dwa jazy stopnia wodnego: położony na Odrze Południowej i drugi na Odrze Północnej. Natomiast poziom wody dolnej kształtowany jest przez Stopień Wodny Rędzin. Zamknięcia to wrota wsporne.

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt

Więcej zdjęć Śluzy Mieszczańskiej na portalu – Wratislaviae Amici


żródło: Wikipedia


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *