Drogi wodne we Wrocławiu są częścią Odrzańskiej Drogi Wodnej, która stanowi część Europejskiej Drogi Wodnej E–30. Samo miasto Wrocław również od początku swojej historii, korzystało z rzeki Odry, jako szlaku żeglugowego. Na Odrze prowadzono wiele inwestycji i robót hydrotechnicznych związanych z poprawą żeglowności i możliwości transportowych oraz bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Obecny kształt dróg wodnych we Wrocławiu jest wynikiem właśnie takich inwestycji prowadzonych w XIX i XX wieku.

Odra w obrębie miasta jest rzeką skanalizowaną. Istotnym elementem tych dróg wodnych są stopnie wodne na Odrze, umożliwiające pokonanie różnic w poziomach wody na szlaku żeglugowym, za pomocą śluz komorowych. Obecnie największe znaczenie dla transportu wodnego ma północna droga woda. Posiada ona najwyższe parametry żeglugowe, spośród istniejących trzech szlaków wodnych Wrocławia. Jest również odpowiednio utrzymana. Także wymiary śluz zbudowanych na tej drodze są dostosowane do współczesnych parametrów jednostek pływających na tej drodze wodnej.


Wrocławskie śluzyPozostałe dwie drogi wodne nie mają już znaczenia dla transportu. Są za to wykorzystywane w żegludze turystycznej i rekreacyjnej. Prowadzone są na nich rejsy białej floty. Decydują o tym nie tylko ograniczenia dotyczące parametrów szlaku, mniejsze wymiary śluz, ale również za małe światło przepraw mostowych, jak i mała głębokość tranzytowa, nie odpowiadająca potrzebom i wymiarom pojedynczych statków lub zestawów.


 1. Drogi wodne
  1. Wrocławski Szlak Główny (WSG) ze śluzami: Bartoszowice, Zacisze, Różanka
   • początek WSG – km 244,20 rz. Odry
   • koniec WSG – km 255,60 rz. Odry
   • długość – 10,70 km, w tym kanał nawigacyjny długości 7,40 km
   • klasa drogi wodnej – III
  2. Szlak boczny rz. Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej (łącznie ze śluzą Szczytniki stanowi boczny wrocławski węzeł wodny)
   • początek szlaku bocznego – km 243,50 rz. Odry
   • koniec szlaku bocznego – km 10,10 Wrocławskiego Szlaku Głównego
   • długość – 13,10 km
   • klasa drogi wodnej – II
 2. Szlaki wodne
  1. odcinek górnej Odry wrocławskiej
   • początek szlaku – km 250,10 rz. Odry (wlot do górnego kanału śluzy Szczytniki)
   • koniec szlaku – km 251,30 rz. Odry (rozdział Odry na Odrę Południową i Północną)
   • długość – 1,20 km
  2. Śródmiejski Węzeł Wodny
   • początek szlaku – km 251,30 rz. Odry (rozdział Odry na Odrę Południową i Północną)
   • koniec szlaku – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Południowej i Północnej)
   • Odra Południowa ze śluzami Piaskową i Mieszczańską, długość – 2,80 km
   • Odra Północna z odcinkami i odnogami żeglownymi – długość 2,50 km
  3. dolna Odra wrocławska
   • początek szlaku – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Południowej i Północnej)
   • koniec szlaku – km 255,60 (połączenie z Wrocławskim Szlakiem Głównym)
   • długość – 1,50 km

źródło: RZGW Wrocław, Wikipedia


ZABYTKI HYDROTECHNIKI WROCŁAWSKIEJ