Przystanek Odra

Z wiatrem, czy pod wiatr, zawsze blisko rzeki...

Śluza Miejska

Śluza Miejska

Śluza Miejska (Untere Schleuse, Groeschel Schleus, Gröschelschleuse) – śluza wodna komorowa, zlokalizowana na rzece Odrze, w 256,95 km biegu rzeki, w 6+950 km kanału Kanału Miejskiego. Śluza została wybudowana w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki prowadzonej we Wrocławiu, w ramach przebudowy drogi wodnej na rzece Odrze prowadzącej do i przez miasto, ale z pominięciem centrum miasta iWięcej oŚluza Miejska[…]