Przystanek Odra

Z wiatrem, czy pod wiatr, zawsze blisko rzeki...

Śluza Miejska

Śluza Miejska

Śluza Miejska (Untere Schleuse, Groeschel Schleus, Gröschelschleuse) – śluza wodna komorowa, zlokalizowana na rzece Odrze, w 256,95 km biegu rzeki, w 6+950 km kanału Kanału Miejskiego. Śluza została wybudowana w ramach inwestycji z zakresu hydrotechniki prowadzonej we Wrocławiu, w ramach przebudowy drogi wodnej na rzece Odrze prowadzącej do i przez miasto, ale z pominięciem centrum miasta iWięcej oŚluza Miejska[…]

Wrocławski Węzeł Wodny

Wrocławski Węzeł Wodny

Drogi wodne we Wrocławiu są częścią Odrzańskiej Drogi Wodnej, która stanowi część Europejskiej Drogi Wodnej E–30. Samo miasto Wrocław również od początku swojej historii, korzystało z rzeki Odry, jako szlaku żeglugowego. Na Odrze prowadzono wiele inwestycji i robót hydrotechnicznych związanych z poprawą żeglowności i możliwości transportowych oraz bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Obecny kształt dróg wodnych we WrocławiuWięcej oWrocławski Węzeł Wodny[…]